Beth sydd ar gael?

Ar ôl cysylltu â ni byddwn yn cynnig asesiad cynhwysfawr i chi dros y ffôn i benderfynu ar addasrwydd y gwasanaeth i chi ac eich union anghenion.  Byddwch chi a’r asesydd yn trafod rhestr o wasanaethau posib ac yna’n cytuno ar yr un sydd fwyaf addas ar eich cyfer chi.

Hunan Help

Byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i fedru rheoli’ch iechyd meddwl ac emosiynol. Gallwn eich rhoi ben ffordd ynghylch llawer o wybodaeth ar y we ynghyd ag awgrymu taflenni a llinellau cymorth.

Hunan Help gydag Arweiniad

Mae Therapi Ymddygiad Gwybyddol Cyfrifiadurol (CCBT) Sirioldeb yn rhaglen hunan help rhyngweithiol sy’n fodd ichi gwblhau cyfres o fodiwlau hunan help yn eich amser eich hun. Mae modiwlau yn ymdrin â phynciau fel sut i reoli eich gorbryder ac iselder a thechnegau ymlacio.  Yn dilyn cyfarfod cyflwyno gyda gweithiwr Therapi Ymddygiad Gwybyddol Cyfrifiadurol, bydd sesiynau dilynol rheolaidd dros y ffôn/e-bost.

Grwpiau Therapiwtig

Mae’r grwpiau therapiwtig canlynol mewn lleoliadau cyfleus ar draws Gogledd Cymru, mewn saith neu wyth sesiwn wythnosol:

Bydd y cyrsiau addysg hyn yn canolbwyntio ar eich taith at wella. Yn y cyrsiau byddwch yn ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch i reoli’ch iechyd meddwl a lles yn fwy effeithiol.
Mae rhestr o’r cyrsiau ar y gweill isod.

Therapi Unigol

Mae’n bosib y byddai therapi unigol yn ddefnyddiol os ydych chi’n teimlo fod angen ichi fynd i’r afael gyda digwyddiadau bywyd heriol neu drafferthion iechyd meddwl cyffredin un-i-un gyda chynghorydd cymwys.  Bydd cyfle ichi fanteisio ar asesiad cwnsela ynghyd â chwe sesiwn cwnsela. Mae’r sesiynau yn wythnosol gyda phob sesiwn yn para am 50 munud.

 

 

Grwpiau therapiwtig ar y gweill


Sir: Fflint| Cwrs: Rheoli straen| Dyddiad / Cyfnod : 15/1/2020, 18:00-20:00, 6 wythnos | Lleoliad: Bethel Chapel, Mold | Darparwr: NE Wales Mind, The Wellbeing Centre, 23b Chester Street, Mold CH7 1EG


Sir: Gogledd Gwynedd | Cwrs: Ymdopi a bywyd – Rheoli iselder | Dyddiad / Cyfnod : 23/1/20, 6 wythnos| Lleoliad: Galeri Caernarfon | Darparwr: Ynys Mon & Gwynedd Mind, Uned 10, Galeri Caernarfon, LL55 1SQ


Sir: Gogledd Gwynedd | Cwrs: Ymdopi a bywyd – Rheoli straen | Dyddiad / Cyfnod : Ebrill 2020, 6 wythnos | Lleoliad: Galeri Caernarfon | Darparwr: Ynys Mon & Gwynedd Mind, Uned 10, Galeri Caernarfon, LL55 1SQ


Sir: Gogledd Gwynedd | Cwrs: Ymdopi a bywyd – Hyfforddiant sgiliau pendantrwydd | Dyddiad / Cyfnod : Mehefin 2020, 6 wythnos | Lleoliad: Galeri Caernarfon | Darparwr: Ynys Mon & Gwynedd Mind, Uned 10, Galeri Caernarfon, LL55 1SQ


Sir: Gogledd Gwynedd | Cwrs: Ymdopi a bywyd – Cynyddu hunan-barch | Dyddiad / Cyfnod : Hydref 2020, 6 wythnos | Lleoliad: Galeri Caernarfon | Darparwr: Ynys Mon & Gwynedd Mind, Uned 10, Galeri Caernarfon, LL55 1SQ


Sir: Wrexham | Cwrs: Rheoli Straen | Dyddiad / Cyfnod : 7/1/2020 18:00-20:00, 6 wythnos| Lleoliad: 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 7PW | Darparwr: Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 7PW


Sir: Wrexham | Cwrs: Delio a iselder | Dyddiad / Cyfnod : 25/2/2020 18:00-20:00, 6 wythnos| Lleoliad: 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 7PW | Darparwr: Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 7PW


Sir: Ynys Mon| Cwrs: Ymdopi a bywyd – Rheoli iselder| Dyddiad / Cyfnod : 23/1/20, 6 wythnos | Lleoliad: Bull Hotel, Llangefni | Darparwr: Ynys Mon & Gwynedd Mind, Uned 10, Galeri Caernarfon, LL55 1SQ


Sir: Ynys Mon | Cwrs: Ymdopi a bywyd – Rheoli straen | Dyddiad / Cyfnod : Ebrill 2020, 6 wythnos | Lleoliad: Bull Hotel, Llangefni | Darparwr: Ynys Mon & Gwynedd Mind, Uned 10, Galeri Caernarfon, LL55 1SQ


Sir: Ynys Mon | Cwrs: Ymdopi a bywyd – Hyfforddiant sgiliau pendantrwydd | Dyddiad / Cyfnod : Mehefin 2020, 6 wythnos | Lleoliad: Bull Hotel, Llangefni | Darparwr: Ynys Mon & Gwynedd Mind, Uned 10, Galeri Caernarfon, LL55 1SQ


Sir: Ynys Mon | Cwrs: Ymdopi a bywyd – Cynyddu hunan-barch | Dyddiad / Cyfnod : Hydref 2020, 6 wythnos | Lleoliad: Bull Hotel, Llangefni | Darparwr: Ynys Mon & Gwynedd Mind, Uned 10, Galeri Caernarfon, LL55 1SQ


Grwpiau ymwybyddiaeth ofalgar


Sir: Fflint| Cwrs: Ymwybyddiaeth Ofalgar | Dyddiad / Cyfnod : 14/1/2020 10:00-12:00, 8 wythnos | Lleoliad: Bethel Chapel, Mold | Darparwr: NE Wales Mind, The Wellbeing Centre, 23b Chester Street, Mold CH7 1EG


Sir: Gogledd Gwynedd| Cwrs: Ymwybyddiaeth Ofalgar | Dyddiad / Cyfnod : Ebrill 2020, 7 wythnos | Lleoliad: Caernarfon | Darparwr: Ynys Mon & Gwynedd Mind, Uned 10, Galeri Caernarfon, LL55 1SQ


Sir: Wrexham | Cwrs: Ymwybyddiaeth Ofalgar | Dyddiad / Cyfnod : 26/2/2020 18:30-21:00, 8 wythnos | Lleoliad: 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 7PW | Darparwr: Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 7PW


Sir: Ynys Mon| Cwrs: Ymwybyddiaeth Ofalgar | Dyddiad / Cyfnod : Hydref 2020, 7 wythnos | Lleoliad: Bull Hotel, Llangefni | Darparwr: Ynys Mon & Gwynedd Mind, Uned 10, Galeri Caernarfon, LL55 1SQ