Swyddi

Cwnselydd Iaith Arwyddion Prydain (banc)

Gwasanaeth Therapïau Siarad Parabl – ardal Gogledd Cymru

Oriau ad hoc – ar sail “yn ôl yr angen”
£50/awr


Dim ond derbynnir ceisiadau ar y ffurflen gais CAIS.
I lawrlwytho ffurflen gais Cliciwch ar y lincs isod:
Ffurflen gais – Microsoft Word
Ffurflen gais PDF
Dylid dychwelyd ceisiadau at katie.sanders@cais.co.uk, neu adran adnoddau dynol CAIS, 12 Trinity Square, Llandudno LL30 2RA (ffôn: 01492 863000)