Sut i gyfeirio / Cysylltu

Gallwch gyfeirio’ch hun at Therapïau Siarad Parabl am asesiad cyfrinachol drwy ffonio 0300 777 2257, e-bostio gofyn@parabl.org, neu gwblhau’r ffurflen isod.  Neu fel arall, gall weithiwr arall proffesiynol eich cyfeirio (e.e. eich meddyg ac ati).

Unwaith y byddwn ni’n derbyn eich cyfeiriad byddwn yn cynnig asesiad dros y ffôn ichi er mwyn penderfynu sut gallwn ni fynd ati i fodloni’ch anghenion unigol orau.

 

 

Eich sylwadau

Buasem ni wrth ein bodd yn clywed eich sylwadau am ein gwasanaeth – maen nhw’n wirioneddol bwysig inni, ac yn ein helpu i wella Parabl ar gyfer pawb.

Rhannwch eich barn drwy gwblhau ein ffurflen adborth strwythuredig yma.

 

Cysylltiadau y tu allan i oriau arferol neu mewn argyfwng

 

Mae staff Parabl ar gael rhwng 9yb a 5yp o ddydd Llun i ddydd Gwener

Os hoffech chi siarad gyda rhywun ar ôl yr oriau hyn, cysylltwch gyda’r Samariaid neu’r Llinell Gymorth CALL.

  • Mae llinell gymorth CALL yn cynnig cefnogaeth emosiynol, gwybodaeth a deunydd darllen ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig i drigolion Cymru.  Mae croeso i unrhyw un sy’n poeni am eu hiechyd meddwl, neu am iechyd meddwl perthynas neu ffrind iddyn nhw, fanteisio ar y gwasanaeth
    Ffoniwch: 0800 132 737 (DU)* | Tecstiwch: ‘Help’ i 81066 | Ar-lein: callhelpline.org.uk
  • Mae’r Samariaid yn cynnig cefnogaeth emosiynol 24 awr y dydd – yn gwbl gyfrinachol
    Ffoniwch: 08457 90 90 90 (DU)* | E-bost: jo@samaritans.org.uk

* Codir tâl.