I bwy mae Parabl?

Mae gwasanaeth Therapi Siarad Parabl ar gael i bawb sydd dros 18 oed ac yn byw yn siroedd Gwynedd, Môn, Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam.

Mae’r gwasanaeth ar gael i bobl;

  • sydd ag anghenion iechyd meddwl cyffredin fel pryder neu iselder ysgafn neu gymedrol
  • sydd ag anghenion iechyd meddwl parhaol, dybryd neu dymor hir
  • sy’n ei chael hi’n anodd ymdopi â marwolaeth un agos
  • sydd â phroblemau perthynas
  • sydd â phroblem feddyliol gyffredin sy’n gysylltiedig â rhyw