Grwpiau a Dyddiadau

Grwpiau therapiwtig


Sir: Ddinbych | Cwrs: Ymdopi a bywyd – Rheoli straen a phryder | Dyddiad / Cyfnod : Diwedd Mai 2018, 7 sesiwn | Lleoliad: Wellington Road Community Centre, Rhyl | Darparwr: Aberconwy Mind, 3 Trinity Square, Llandudno, Conwy, LL30 2PY


Sir: Meirionydd | Cwrs: “Derbyn fi!” Gwella hyder a hunan-barch | Dyddiad / Cyfnod : 12/6/2018, 5 wythnos | Lleoliad: Barmouth | Darparwr: Tan y Maen, Church Street, Blaenau Ffestiniog, LL41 3HB


Sir: Meirionydd | Cwrs: Rheoli Straen | Dyddiad / Cyfnod : 9/10/2018, 5 wythnos| Lleoliad: Dolgellau | Darparwr: Tan y Maen, Church Street, Blaenau Ffestiniog, LL41 3HB


Sir: Wrexham | Cwrs: Rheoli straen a phryder | Dyddiad / Cyfnod : 1/5/2018 18:00-20:00, 6 wythnos | Lleoliad: 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 7PW | Darparwr: Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 7PW


Sir: Wrexham | Cwrs: Cynyddy hyder a hunan-barch | Dyddiad / Cyfnod : 19/6/2018 18:00-20:00, 5 wythnos | Lleoliad: 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 7PW | Darparwr: Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 7PW


Grwpiau ymwybyddiaeth ofalgar


Sir: Conwy | Cwrs: Ymwybyddiaeth Ofalgar | Dyddiad / Cyfnod : Yr wythnos yn dechrau 8/10/2018, 8 wythnos | Lleoliad: Bae Colwyn | Darparwr: Tan y Maen, Church Street, Blaenau Ffestiniog, LL41 3HB


Sir: Ddinbych | Cwrs: Ymwybyddiaeth Ofalgar | Dyddiad / Cyfnod : Mai/Mehefin 2018, 9 wythnos | Lleoliad: Rhyl | Darparwr: Tan y Maen, Church Street, Blaenau Ffestiniog, LL41 3HB


Sir: Flint | Cwrs: Ymwybyddiaeth Ofalgar | Dyddiad / Cyfnod : 14/5/2018 18:00-20:00, 7 wythnos | Lleoliad: Mold | Darparwr: NE Wales Mind, The Wellbeing Centre, 23b Chester Street, Mold CH7 1EG


Sir: Ynys Mon | Cwrs: Ymwybyddiaeth Ofalgar | Dyddiad / Cyfnod : Hydref 2018, 7 wythnos | Lleoliad: Bull Hotel, Llangefni | Darparwr: Mind Ynys Mon & Gwynedd, Uned 10, Galeri Caernarfon, LL55 1SQ