Eich Adborth

Mae eich barn am ein gwasanaethau yn bwysig, a bydd yn help inni wella ein gwasanaeth.

Gofynnwn yn garedig ichi dreulio ychydig funudau yn cwblhau’r ffurflen isod.

Mae angen eich enw a chyfeiriad e-bost arnom ni i weld pa wasanaeth neu wasanaethau y bu ichi fanteisio arnyn nhw – ond bydd eich ymatebion yn anhysbys ac fe gân nhw eu trîn yn gyfrinachol gan ein tîm gweinyddu canolog.

 

Cwblhewch y ffurflen os gwelwch yn dda